Regulace hoření

Regulace hoření
Regulace hoření

Robustní klapka

Na základě instrukcí řídicí jednotky reguluje množství vzduchu
přiváděného do topeniště.

Řídicí jednotka

Vyhodnocuje hodnoty teplotního čidla a dveřního kontaktu. Na jejich základu ovládá řídicí klapku a dávkuje tak optimální množství vzduchu
pro aktuální fázi hoření.

Displej

Displej zobrazuje v reálném čase informace o procesu hoření a výstražná oznámení. S řídicí jednotkou komunikuje bezdrátově.

Dveřní kontakt

Bezkontaktní dveřní spínač vyhodnocuje, zda jsou dvířka uzavřená či otevřená a dává tuto informaci řídící jednotce. 

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo v keramickém pouzdře je umístěno ve spalovací komoře nebo jinde ve spalinové cestě. Předává řídicí jednotce informace o aktuální naměřené teplotě.

Všechny modely

HOS A – Regulace hoření

HOS AW – Regulace hoření, teplovodní regulace

HOS AWU – Regulace hoření, teplovodní regulace, hlídač podtlaku

HOS AU – Regulace hoření, hlídač podtlaku

HOS U – Hlídač podtlaku