Dotace

Testování plynových krbových vložek dle normy EN613 ve spolupráci s KIWA

Společnost od roku 2020 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022552 a názvem „Testování plynových krbových vložek dle normy EN613 ve spolupráci s KIWA“. Předmětem projektu budou testy modelů G82, G115 s třístranným prosklením a roomdivider / tunelem G82 pro všechny technické zkoušky plynu. U modelů s čelním prosklením (G82, G115) bude testováno a zkoušeno i zpožděné zapálení. Pro pokrytí celé produktové řady bude tedy testováno 5 modelů (3 x modely G82 a 2 x modely G115). 

Park v Jinačovicích

Projekt s názvem Park v Jinačovicích v areálu společnosti HOXTER a.s., jehož cílem bylo zrealizovat v rámci nevyužitých ostatních ploch výrobního areálu v Jinačovicích volně přístupný park, který má sloužit jak veřejnosti, tak zaměstnancům jako odpočinkové místo. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Účast společnosti Hoxter na zahraničních veletrzích

Společnost od roku 2016 realizuje projekt s číslem CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005150 a názvem „Účast společnosti Hoxter na zahraničních veletrzích", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu.

Produktová a procesní inovace v HOXTER, a.s. - kamnová vložka

Společnost od roku 2017 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010129 a názvem „Produktová a procesní inovace v HOXTER, a.s. - kamnová vložka", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování zázemí nové provozovny určené pro výrobu inovované produktové řady, pořízení strojního vybavení pro výrobu inovovaných výrobků a zavedení inovovaného procesu výroby.

Testování a certifikace krbových vložek

Společnost od roku 2017 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012587 a názvem „Testování a certifikace krbových vložek", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je realizace spolupráce mezi firmou HOXTER a.s. a Strojírenským zkušebním ústavem s.p. Konkrétně společnost HOXTER ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem provede měření a certifikace 6 prototypů krbových vložek potřebných pro uvedení produktů na trh.

Výzkum a vývoj nové produktové řady plynových krbů

Společnost od roku 2017 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012470 a názvem „Výzkum a vývoj nové produktové řady plynových krbů", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je vyvinout prostřednictvím vlastního výzkumu a vývoje inovované prototypy, které budou tvořit plnohodnotnou ucelenou řadu plynových krbů.

Účast společnosti HOXTER na zahraničních veletrzích II

Společnost od roku 2018 realizuje projekt s číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012956 a názvem „Účast společnosti HOXTER na zahraničních veletrzích II", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu. Předkládaný projekt navazuje na projekt Účast společnosti HOXTER na zahraničních veletrzích.

Hlášení a certifikace krbových vložek pro norský trh

Společnost od roku 2018 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014369 a názvem „Hlášení a certifikace krbových vložek pro norský trh", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je realizace spolupráce mezi firmou HOXTER a.s. a Danish Technological Institute (Dánský technologický institut - DTI). Konkrétně společnost HOXTER ve spolupráci se DTI provede potřebná hlášení a certifikace čtyř modelů krbových vložek pro jejich uvedení na norský trh.

Měření a certifikace krbových vložek na dřevo

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015878 a názvem „Měření a certifikace krbových vložek na dřevo ", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je realizace spolupráce mezi firmou HOXTER a.s. a Strojírenským zkušebním ústavem s.p. Konkrétně společnost HOXTER ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem provede měření a certifikace 16 modelů krbových vložek.

Hlášení k produktu ABRA 6.2 pro německý trh

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015879 a názvem „ Hlášení k produktu ABRA 6.2 pro německý trh ", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je realizace spolupráce mezi firmou HOXTER a.s. a TÜV SÜD Product Service GmbH. Předmětem poskytnutí služby je získání potřebné technické zprávy přijatelné DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) dle normy EN 60730-1 pro uvedení produktu regulace hoření ABRA 6.2 na německý trh.

Účast společnosti HOXTER na zahraničních veletrzích III

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016936 a názvem „Účast společnosti HOXTER na zahraničních veletrzích III", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem předkládaného projektu je účast společnosti HOXTER, a.s. na zahraničních veletrzích. Předmětem projektu je prezentace společnosti na výstavním stánku těchto veletrhů, s ním spojené zajištění a přeprava stánku a přeprava exponátů do místa realizace externím dodavatelem a tvorba souvisejících propagačních materiálů.

Implementace prvků Průmysl 4.0 spojených s digitální transformací společnosti Hoxter, a.s.

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019126 a názvem „Implementace prvků Průmysl 4.0 spojených s digitální transformací společnosti Hoxter, a.s.", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu společnosti HOXTER je prostřednictvím významné investice do SW a HW vybavení provést celkovou digitalizaci administrativních a výrobních procesů vedoucí k podstatnému zefektivnění řízení a plánování výroby, včetně optimalizace skladového hospodářství. Součástí projektu je rovněž pořízení moderních technologií na zpracování vstupního materiálu v podobě plechů.

Testování tlakového spínače UDW HOXTER ABRA 6.2

Společnost od roku 2020 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020617 a názvem „Testování tlakového spínače UDW HOXTER ABRA 6.2", který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem předkládaného projektu je získání potřebné technické zprávy na základě rozsahu testování tlakového spínače UDW HOXTER ABRA 6.2 včetně funkce UDW.

Ekologicky šetrné krbové vložky

Hlavním cílem projektu Ekologicky šetrné krbové vložky - emise prachu blížící se k nule č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020158 je vyvinout několik základních modelů nízkoemisních ekologicky šetrných krbových vložek. Primární vývojový úkol je vytvořit takové konstrukční řešení krbové vložky a jejího příslušenství, aby při plném provozu zařízení nepřesahovalo hodnoty prašnosti (TZL) více než 15 mg/m3 a produkty se tak blížily k nulovým emisím. Na základě těchto vyvinutých modelů by společnost HOXTER následně mohla přizpůsobit i ostatní modely zahrnuté do současného portfolia krbových vložek firmy, které by v budoucnu po přecertifikaci vytvořily kompletní řadu ekologicky šetrných produktů. Po spuštění certifikace "Der Blaue Engel" i pro krbové vložky by byla firma HOXTER  připravena na získání této prestižní ekoznačky pro celou svoji novou EKO řadu krbových vložek.

Měření a certifikace krbových vložek pro americký a kanadský trh

Společnost v roce 2020 začala realizovat projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021450 a s názvem „Měření a certifikace krbových vložek pro americký a kanadský trh”. Cílem projektu je měření a následní certifikace včetně posouzení variant, která bude probíhat na produktové řadě krbových vložek na dřevo UKA. Konkrétně se bude jednat o měření krbových vložek dle CAN/ULC-S610-M87 a vyhodnocení požadavku dle UL 127.