Whistleblowing

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost HOXTER, a. s. (dále jen „HOXTER“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto Zákona.

Tento vnitřní oznamovací systém není určen pro dodavatele a zákazníky, kteří se v případě nahlášení podvodného nebo neetického jednání mohou na HOXTER obrátit prostřednictvím tohoto odkazu.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání ve smyslu uvedeném v § 2 odst. 1 Zákona, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti HOXTER.

Kdo může oznámení podat?

Oznamovatelem je osoba, která byť zprostředkovaně, pro společnost HOXTER vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která se společností HOXTER byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (dále jen „Oznamovatel“). Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této informace rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost a odborná praxe nebo stáž, stejně tak jako ucházení se o ně.

Společnost HOXTER tímto vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro HOXTER nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu uvedeném v předchozím odstavci této informace.

Společnost nepřijímá anonymní oznámení.

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám, kterými jsou ve společnosti HOXTER:

  • Ester Šebková
  • Martin Makovec

Tel.: +420 734 853 713

Emailová adresa: whistleblowing@hoxter.eu

K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit v rámci vnitřního oznamovacího systému?

  • Písemně, a to odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování, tj. HOXTER, a. s., Jinačovice 512, PSČ 664 34, Česká republika, k rukám Příslušné osoby, s uvedením textu na obálce „Whistleblowing - NEOTVÍRAT“, nebo
  • Prostřednictvím emailu na emailovou adresu whistleblowing@hoxter.eu, nebo
  • Telefonicky na telefonní číslo příslušných osob, nebo
  • Osobně u jedné z příslušných osob - požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit v rámci vnějšího oznamovacího systému?

Oznámení o možném protiprávním jednání lze oznámit též externě, a to prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný pod odkazem: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies